Huỳnh Nhân Quốc

Hoa Mộng Vô Thường

Danh Muc

Hoa Mộng Vô Thường

Sống như chưa hề có gì, được gì và mất gì cũng giống như bông hoa nở vào những ngày cuối hạ, không mong được kết quả chỉ mong có thể góp tiếng thơm cho đời.

Đêm Xuân
Đêm Xuân

Đó là một đêm mùa xuân, sương khuya phủ kín một mái đầu.

Đoạn Khúc
Đoạn Khúc

Xin trời hoa chết về tay. Để tôi biết được kiếp đây đọa đầy.

Gác Nhỏ
Gác Nhỏ

Căn gác ấy trắng đêm ta nằm. Đời người chỉ vô vọng vậy sao.

Cánh Chim
Cánh Chim

Khi vùng trời lớn không chứa được cánh chim nhỏ.