Huỳnh Nhân Quốc

Tâm Đạo Tự Thân

Danh Muc

Tâm Đạo Tự Thân

Tâm và Đạo. Sự nghiên cứu của bản thân về hai từ Tâm, Đạo.

Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân ấy testing
Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân ấy testing

Hạnh phúc nhé đêm đông không lạnh nữa.Bình minh lên nhìn biển lúc trời xuân.